Broková dvojka Rich Wostatek in Göding - hamerleska s damaškovými hlavněmi a ručním napínáním mechanizmu

Broková dvojka Rich Wostatek in Göding - hamerleska s damaškovými hlavněmi a ručním napínáním mechanizmu

Puškař Richard Vostatek pusobil v Hodoníně v druhé polovině 19. století a jak praví dobové prameny, tak bydlel v dnešní Fučíkově ulici v domě číslo 946/26. Zbraně vyráběl ještě i po první světové válce.

Tato konkrétní broková dvojka má damaškové hlavně ráže 16, uzamčení podélným klínem ovládaným temení klličkou. Bicí mechanizmy se natahují samostatně páčkou před lučíkem. Sám jsem byl překvapený, že už tak v dávných dobách se u nás vyráběly tyto bezpečné systémy dnes známé jako "Handspannung" , které k nám znovu pronikají z Německa.

Zbraň má na hlavňové líště nápis: "

RICH WOSTATEK IN GÖDING KAMMER GEWEHRLIEFERANT WEILANDS SR. K.U.K. HOHEIT DES DURCH DURCH HERR ERZHERZOGS OTTO "

Pokud jsem toto zaklínadlo správně pochopil tak pan Vostatek uvádí, že je přes arcivévodu Ottu dodavatelem zbraní na dvůr císaře a krále. To samozřejmě znamená, že zbraň byla vyrobena za RU a pravděpodobně ještě za života Arcivévody Otta (mladší bratr Franze Josefa, který zemřel 1906) takže někdy do roku 1906.

Technicky velmi působivá zbraň, která se dochovala v téměř perfektním stavu. Zbraň je opatřená tormentační značkou na bezdýmý prach.

 

Fotogalerie: Broková dvojka Rich Wostatek in Göding